Europska potrošnja mesa opala za 20% za 3 mjeseca, sve više ljudi prelazi na biljnu ishranu!

0
Potrošnja mesa u Europi opala je za 20% u razmaku od dva do tri mjeseca. Prema izvještaju Univerziteta Oxford, istraživanje je otkrilo, kako je veganska biljna ishrana korisna za planetu.

Najveća analiza proizvodnje hrane ikada – koju je vodio istraživač sa Univerziteta Oxford, Joseph Poore – objavljena je prošle godine. Poore je tada rekao da je „veganska ishrana vjerovatno najbolji način da se smanji loš uticaj na planetu Zemlju, ne samo stakleničkim plinovima, već globalnim zakiseljavanjem, eutrofikacijom, zemljom i upotrebom vode“.

„Daleko je veće od smanjenja letova ili kupovine električnog automobila. Poljoprivreda je sektor koji obuhvata mnoštvo ekoloških problema. Za toliko mnogo toga zaslužni su životinjski proizvodi“.

Sve više ljudi više nego ikad bira usvajanje fleksibilnog načina života – čime se znatno smanjuje njihova konzumacija mesa. Istraživanje britanskog lanca supermarketa Sainsbury, podržava njegovo zapažanje. Ranije je ove godine napomenuto da se 91% njihovih potrošača u Velikoj Britaniji, sada identificira kao fleksibilni.

Kao i mnogi drugi supermarketi i lanci restorana, Sainsbury odgovara na potražnju. Rosie Bambaji – prodavačica pomenutog trgovačkog lanca – rekla je u izjavi, „primjećujemo sve veću potražnju za proizvodima baziranima na biljkama, i s nezaustavljivim porastom u Velikoj Britaniji, istražujemo daljnje načine kako opcije bez mesa, da učinimo što pristupačnijim.”