Monitoring u FBiH: Sedam od 70 flaširanih voda sadrži bakterije koje ne smiju biti prisutne

0

Sedam od 70 flaširanih voda u Federaciji BiH sadrži bakterije koje ne smiju biti prisutne, rezultat je monitoringa uzoraka pakirane prirodne pitke vode koji je proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić rekao je da je monitoringom obuhvaćeno ukupno 70 uzoraka prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda domaćih proizvođača i voda iz uvoza, uzetih iz maloprodajnih objekata na području Federacije BiH.

Najavio je da će uskoro pratiti dva ispitivanja, određivanje joda u soli i ispitivanje parametara u dječjim igračkama.

Voditelj Odjela za mikrobiološku analizu namirnica, vode i predmeta opće uporabe Daniel Maestro istaknuo je kako je prodaja flaširane vode jedan od najdinamičnijih sektora prehrambene industrije te naveo da samo 15 posto ljudi u regiji rijetko ili nikad ne konzumiraju flaširanu vodu.

Naglasio je da su za uzorak koristili 49 posto mineralnu vodu, 47 posto izvorsku vodu i 4 posto stolnu vodu.

– Oko 31 posto ispitane vode nije prošlo proceduru verifikacije Agencije za sigurnost hrane BiH, a oko 50 posto flaširane vode je uvezeno u BiH – kazao je.

Dodao je da četvrtina uzoraka, točnije 27,5 posto, nije u skladu s propisima, od čega 61,1 posto nije u skladu s deklaracijom na proizvodu.

Govoreći o mikrobiološkim parametrima, odnosno zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, istaknuo je kako je u sedam od 70 uzoraka pronađena bakterija kojih u vodi ne bi smjelo biti.

Dodao je da je ph vrijednost vode u granicama dopuštene te da je ispitivanje pokazalo da nema teških metala.

Glavni federalni zdravstveni inspektor Nijaz Uzunović kazao je da su dobili sve rezultate nadzora i da će postupiti prema svojim ovlaštenjima.