Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga „ADVENT 2023“ je trajao do 24.11.2023.godine do 11 sati  na koji je pristiglo 136 (stotinutridesetšest ) ponuda od 3 (tri) bile nevažeće. Javno otvaranje se održalo istog dana 24.11.2023.godine u 12,00 sati u Vijećnici Grada Mostara.

Kriterij za odabir ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine za određenu kućicu.  Imenovano povjerenstvo je na temelju pristiglih ponuda utvrdilo listu korisnika prema ranije određenim kriterijima- najviša ponuđena cijena.

Lista korisnika:

ZONA 1 (početna cijena 3.000 KM)

1. PETAR DŽIDIĆ (kućica br.13)
2. FARIK VRCE ( kućica br.14)
3. IVAN KRTALIĆ ( kućica br.15)
4. MIRSAD JUSIĆ( kućica br.16)
5.MARIJA JAKOVLJEVIĆ (kućica br.17)
6.DARIO MIJATOVIĆ (kućica br.18)
7.KRISTIJAN TRLIN (kućica br.19)
8.VELIMIR VRLJIĆ (kućica br. 20)
9.MARKO KOŽUL ( kućica br.21)
10.ŽELJKA ZELENIKA (kućica br.22)
11.FILIP BAGO ( kućica br.23)
12.NIKOLA VIDAČAK ( kućica br.24)
13.DAJANA BRAJKOVIĆ (kućica br.26)
14.OPG PRIMORAC (kućica br.27)
15. ANDREJ BOŠNJAK (kućica br.28)

ZONA 2 (početna cijena 2.000,00KM )
1.ALMEDINA ĆORIĆ (kućica br.3)
2.MARIJA ZELENIKA (kućica br.4)
3.VINARIJA PODRUMI MATA (kućica br. 5)
4.EDIN BALIĆ (kućica br. 6)
5.IVANA DŽEBA ( kućica br.7)
6.DRAŽENKA LEVENTIĆ ( kućica br. 8)
7.GORAN KALEB (kućica br.9)
8.SALKO ĐOZLO ( kućica br.10)


ZONA 3 (početna cijena 1.000KM)

1.LOVRO KORDIĆ (kućica br.29)
2.IVAN VRLJIĆ (kućica br.30)
3.VID JELAVIĆ (kućica br.32)
4.MATEJ PERIĆ(kućica br. 33)
5.KRISTINA VIDAČAK ( kućica br. 34)

KUĆICE NAMJENJENE ZA SUVENIRE I RUKOTVORINE (početni iznos 500KM)

1. DRAGA MISKIN (kućica br.2)
2. UDRUŽENJE ŽENA „UNIVERZUM „ MOSTAR (kućica br.11)
3.IVA ĆUK (kućica br.12)

Prijavljeni za kućicu iz Zone 1, broj 25 i kućicu iz Zone 3, broj 31 su odustali, za te dvije kućice  javna licitacija održat će se sutra, srijeda, 29. 11.2023. godine u 13 sati u Vijećnici Grada Mostara.

Na temelju liste korisnika  Grad Mostar će sa ponuditeljem  sklopiti Ugovor o zakupu kućice. 

Ugovoren iznos zakupac je dužan uplatiti najkasnije 3 dana nakon potpisivanja Ugovora na račun Grada Mostara, piše Pogled.ba.