Projekt ‘EXPOCERTinno’ pomogao bh. firmama da povećaju konkurentnost

0

Projekt “EXPOCERTinno” pomogao je bh. firmama iz sektora metaloprerade i drvoprerade da povećaju konkurentnost, prvenstveno usklađivanjem svojih proizvoda s regulatornim zahtjevima EU tržišta.

Na prezentaciji rezultata tog projekta, koja je održana danas u Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH u Sarajevu, istaknuto je da su se glavne projektne aktivnosti tokom 18 mjeseci odnosile na pomoć kompanijama u pripremi tehničke dokumentacije za proces certificiranja.

Kooradinator projekta u VTKBiH Tarik Kovač pojasnio je da se “EXPOCERTInno” fokusirao na procese internacionalizacije, digitalizacije i standardizacije u bh. kompanijama iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora kako bi povećale proizvodnju i zaposlenost i uspješno izašle na međunarodna tržišta, a prvenstveno na tržišta Evropske unije.

– Također, projekt pomaže bosanskohercegovačkim kompanijama da provedu procjene upravljačkih kapaciteta za inovacije, kao i da saznaju kako iskoristiti raspoložive EU fondove za podršku malim i srednjim poduzećima – naveo je Kovač.

Direktorica kompanije Alba Uniprom d.o.o. Amela Obhođaš zahvalila je VTKBiH na pomoći u certificiranju njihovih proizvoda, što će im značajno pomoći u plasiranju postojećim kupcima, ali i na novim tržištima.

Projekt je implementirala Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa INTERA Tehnološkim parkom i firmom iNAF d.o.o.

“EXPOCERTinno” sufinansiraju Evropska unija i SR Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO.