Vlada FBiH pružila potporu radnicima HT Mostar, potpisan kolektivni ugovor

0

Vlada Federacije BiH danas je konačno potpisala Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji, priopćili su večeras iz Sindikata HT-a.

‘Poštovane kolege članovi sindikata, danas je potpisan Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH. Potpisani GKU uređuje prava radnika HT Mostar u slučaju privatizacije kao i obveze Vlade FBiH ako do toga dođe.  Sva ostala prava radnika u HT Mostar i BH Telecomu će se urediti kroz zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca. Vlada FBiH je svojim današnjim zaključkom obvezala HT Mostar i BH Telecom da se kroz tzv. kućne kolektivne ugovore urede prava radnika u našim kompanijama na rok od 3 godine. Držimo da je potpisivanje GKU uz promijenjeni  zaključak Vlade F BiH po pitanju KU kod poslodavca korak u dobrom smjeru na zaštiti  prava radnika. Prvi dio posla smo završili sada nam ostaje drugo poluvrijeme , pregovori za kućni KU tj. materijalna i nematerijalna prava radnika HT Mostar nakon čega ćemo moći reći da smo uspješno zaključili postupak pregovaranja’, navodi se u pripćenju.

Zaključak Vlade FBiH o granskom kolektivnom ugovoru za područje telekomunikacija

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o pregovorima za zaključenje Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, s posebnim osvrtom na provođenje zaključka od 23.10.2020. godine. Zaduženo je rosorno ministarstvo da pripremi Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u dijelu koji sadrži zaštitu prava radnika u slučaju prodaje većinskog udjela državnog kapitala (privatizacije).