Vlada HNŽ-a donijela odluke za pomoć majkama-rodiljama

0
Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na 154. sjednici, na temelju odredbi Zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom, donijela više odluka kojima se utvrđuje mjesečna novčana pomoć majkama-rodiljama.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju visine novčane pomoći nezaposlenoj rodilji u mjesečnom iznosu od 400 KM, zatim Odluka o utvrđivanju postotka naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok izbiva posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta u iznosu 40 posto od prosječne plaće koju je žena-majka ostvarila u razdoblju od šest mjeseci prije početka korištenja porodiljnog odsustva.

Također, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prava na naknadu plaće i visini naknade ženi-majci u radnom odnosu kod korisnika Proračuna HNŽ-a za vrijeme porodiljnog odsustva koja se isplaćuje iz Proračuna HNŽ u iznosu 100 posto plaće koju je ostvarila u mjesecu prije stupanja na porodiljno odsustvo te Odluka o utvrđivanju visine jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 400 KM, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu, te Program o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu.

Izmjenama ovog programa, novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu osigurane su u iznosu od 3.475.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu u iznosu 4.210.000 KM. Prava iz Programa ostvarivat će se na temelju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u.

Vlada je donijela Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli novčanih sredstava ustanovama i udrugama u sklopu kojih su organizirane javne kuhinje u ukupnom iznosu od 72.000 KM, i to: Udruzi Crveni križ grada Mostara – Narodna kuhinja 24.500 KM, Pučkoj kuhinji Mostar 21.500 KM, Udruzi HO ”Merhamet” MDD RO Mostar 13.000 KM i Udruzi HO ”Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan” Mostar 13.000 KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2022. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi s pozicije ”Financiranje projekata socijalne politike” u iznosu od 80.000 KM. Nakon provedenog javnog poziva, na temelju ranije utvrđenih kriterija, odobreno je financiranje za ukupno 31 projekt.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti, proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Grada Mostara i Prozor-Rame.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je dala suglasnost na sporazum između Ministarstva prometa i veza i Općine Ravno o utvrđivanju zajedničkoga interesa za izgradnju nove dionice ceste Zavala – Orahov Do – granica BiH/RH u dužini od 10 kilometara.

Tom odlukom Ministarstvo prometa i veza HNŽ-a zaduženo je provesti sve pripremne radnje za izgradnju nove trase dionice ceste Zavala – Orahov Do – granica BiH/RH, a Općina Ravno će kao implementator – investitor projekta provesti sve potrebne aktivnosti kako bi osigurala financijska sredstva za izgradnju navedene dionice javne ceste, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.