EUROPSKA AMAZONA, susret triju rijeka

0

Rijeke Mura, Drava i Dunav teku kroz pet zemalja i čine zeleni pojas dug 700 kilometara koji povezuje gotovo milijun hektara jedinstvenog područja prirodne i kulturne baštine koji će postati prvi svjetski rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država (TBR MDD).

March 2011: Designated Ministers of Austria, Croatia, Hungary, Serbia and Slovenia sign the joint declaration for a TBR MDD, © by WWFTaj jedinstveni riječni krajolik uspio je zadržati nevjerojatnu biološku raznolikost unatoč brojnim promjenama koje je uzrokovala ljudska aktivnost, a može se pohvaliti i nizom rijetkih staništa poput velikih poplavnih šuma, riječnih otoka, šljunčanih i pješčanih obala, rukavaca i mrtvica. Ta su staništa dom najveće populacije orlova štekavca u Europi i utočište mnogih drugih ugroženih vrsta poput male čigre, crne rode, dabra, vidre i nekih ranjivih vrsta riba poput kečiga.

Iako su riječna i poplavna područja ključna za lokalne zajednice, ustaljen način upravljanja rijekama, nasipi, skraćivanje vodotoka, vađenje šljunka i pijeska iz korita i projekti za gradnju novih hidroelektrana ugrožavaju prirodne vrijednosti europske Amazone.

Rich fish habitats enable sustainable fisheries, © by Anton Vorauer/ WWF-Canon

Kako bi se uspješno upravljalo tako velikim zaštićenim područjem nužna je dobra prekogranična suradnja i zajedničke mjere upravljanja. Rad WWF-a na europskoj Amazoni usmjeren je na osiguranje dobre prekogranične suradnje povezivanjem mjerodavnih institucija u svih pet zemalja.

Iako u kratkom vremenskom razdoblju nije lako promijeniti ustaljenu praksu upravljanja vodama, ulažemo napore kako bismo implementirali prirodna rješenja koja će biti korisna za staništa i vrste koje tamo žive, te pridonositi boljoj zaštiti od poplava i povećanju rekreacijske vrijednosti tog područja.

U europskoj Amazoni nismo usredotočeni samo na zaštitu prirode nego i na održivi i ekološki razvoj cijelog područja. Takav razvoj nije moguć bez suradnje s lokalnim zajednicama, čije su sudjelovanje i potrebe temelj našeg posla.