Kontinuirane devastacije na stablima japanskih trešanja zasađenih u gradskom parku Zrinjevac

0

Upozoravamo na devastacije na stablima japanskih trešanja zasađenih u središnjem gradskom parku Zrinjevac, a koje se događaju kontinuirano posljednja tri mjeseca. Polomljeno je šest novih mladih sadnica u potpunosti dok su na većini sadnica vidljiva brojna mehanička oštećenja. Japanske trešnje ove godine počele su cvjetati 9. veljače 2021. i to sorta Kawazu sakura, a potom se period cvjetanja (u Japanu poznat kao period hanami – uživanja u cvijetu japanske trešnje Sakura i japanske kajsije – Uma) nastavio sve od danas kada su prvi put procvijetali kultiavri Ukon i Kouka.

Nažalost, ove godine kao nikada do sada sadnice trešanja su pod napadom neugovornih pojedinaca koji lome grane berući cvjetove japanske trešnje, pri tome trajno oštećujući krošnje stabala i degradirajući izgled stabla berbom cvjetova .

Japanske trešnje u gradu Mostaru na urbanim javnim površinama sade se od 70-tih godina prošlog stoljeća, mada je intenzivna sadnja  (obogaćivanje fonda kultivara trešanja) započelo  saradnjom Grada Mostara s NVO Japanskom organizacijom IPIL IPIL no KAI, kojoj možemo zahvaliti na introdukciji kultivara Beni Yutaka, Kawazu, Kouka i Yoshino.

Navedene sadnice u Parku Zrinjevac, izvor su repro-materijala (plemki kalem grančica) u vegativno proizvodnji novih sadnica, tako da devastacija i lomljenje istih ima direktan utjecaj na daljnju proizvodnju novih sadnica (koju grad Mostar vrši u posljednjih 5 godina u suradnji sa IPIL IPIL no KAI organizacijom i njenim ekspertima) na taj način ostajemo bez dragocjenih kalem grančica.

Napominjemo i molimo posjetitelje parka da se sa više paozornosti i poštivanja odnose prema stablima Japanskih trešanja kao i ostalom rastinju i javnoj imovini parka.

Također, tijekom ove godine uočili smo i prve plodove na stablima “Yoshino” – divlje planinske japanske trešnje, važno je da upozorimo kako plodovi nisu pogodni za jelo i molimo da se ne beru, jer isti isključivo služe za daljnju proizvodnju kalem podloga koje nam služe u procesu proizvodnje novih sadnica.