Naučna konferencija ‘Slovo o Mostaru’ na Univerzitetu ‘Džemal Bijedić’

0

Peta međunarodna naučna konferencija “Slovo o Mostaru” bit će održana 20. i 21. oktobra na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, koji je i organizator skupa, dok je suorganizator Regionalno društvo BZK “Preporod” Hercegovina.

Organizacijom ove konferencije Fakultet humanističkih nauka nastavlja s tradicijom istraživanja hercegovačkih tema, a do sada smo organizovali četiri skupa i objavili četiri zbornika radova (“Slovo o Maku Dizdaru“, „Slovo o A. B. Šimiću, Z. Džumhuru i A. Šantiću“, „Slovo o Hamzi Humi“, „Slovo o Aliji i Isakoviću i Mirku Kovaču“), naveli su iz Organizacijskog odbora.

Naučni skup “Slovo o Mostaru” radit će u dvije sekcije, od kojih je prva “Historija, etnologija i kulturna baština”, a druga “Filologija”.

Na skupu će učestvovati 65 naučnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Rumunije, a neke od tema o kojima će se raspravljati su “Narodni život i običaji mostarskog kraja”, “Forme i sadržaji tradicijske kulture Mostara i okoline”, “Status nematerijalne kulturne baštine u obrazovnom sistemu naše zemlje”, “Jezičke osobine mostarskog kraja”, te “Specifična leksika Mostara i okoline”, stoji u saopćenju.